Zasady rezerwacji i wynajmu domków apartamentowych w ośrodku wypoczynkowym HUBERTUS


Rezerwacja

1. Po zapytaniu skierowanym przez gościa, telefonicznym lub e-mailowym Usługodawca w terminie 12 godzin przedstawi gościowi ofertę wolnych domków w danym terminie.
2. W przypadku gdy gość zapoznał się z proponowaną ofertą może złożyć zamówienie e-mailem lub telefonicznie podając swój terminu pobytu.
3. Wybrany przez gościa termin Usługodawca wraz z uzgodnioną ceną potwierdza telefonicznie ,faxem lub e-mailem w ciągu 8 godzin.
4. W ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 40% wartości usługi zgodnej z zamówieniem i uzgodniona ceną na podstawie potwierdzenia rezerwacji. Przedpłata dokonana jest przelewem na konto bankowe Usługodawcy. Przedpłata stanowi zadatek i jednocześnie potwierdzenie złożonej rezerwacji. Kopię dokonania przelewu klient powinien przesłać faxem do biura usługodawcy.
5. W przypadku, gdy nie zostanie dokonana przedpłata w uzgodnionym terminie rezerwacja może być anulowana automatycznie przez Usługodawcę.

Terminy pozostałych wpłat

1. Pozostałą do uregulowania należność z tytułu najmu Gość wpłaci najpóźniej w dniu przyjazdu.
2. Płatność może być dokonana gotówką lub za zgodą Usługodawcy przelewem na konto bankowe.

Warunki anulacji

1.W przypadku anulacji do 20 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku tj. 40%.
2.Przy anulacji w terminie poniżej 20 dni przed deklarowanym przyjazdem Gość ponosi koszty 60% sumy całego pobytu.
W przypadku jeżeli Gość dokonał pełnej wpłaty, w takim przypadku Usługodawca zwróci 40% wpłaty.
3. Przy anulacji w dniu przyjazdu lub braku anulacji Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności z tytułu zamówionej przez niego usługi.
4.Pózniejsze zmiany terminu rezerwacji mogą ale nie muszą zostać uwzględnione przez Usługodawcę.

Ceny i usługi

1.W cenę doby wliczone są koszty używania energii, wody, odprowadzenia ścieków, pościel.
2.Nasze ceny są cenami brutto.
3.W cenę nie są wliczone opłaty klimatyczne.

Przyjazd i wyjazd

1.Opuszczenie domku w dniu wyjazdu następuje nie później niż o godz.9:00.
2.Goście są oczekiwani w dniu przyjazdu od godz.14:00.
3.Przekazanie i odbiór domku dokonuje przedstawiciel Usługodawcy.

Lista inwentarza , ewentualne szkody.

1.W każdym domku znajdować się będzie lista inwentarza, która umożliwi Gościowi kontrolę stanu zastanego.
2.Gość powinien opuszczać domek w stanie i porządku zgodnym z jego przyjęciem.
3.Za powierzone wyposażenie Gość ponosi materialną odpowiedzialność.
4.Gość zobowiązany jest zgłaszać ewentualne szkody powstałe w trakcie pobytu, a także usterki czy awarie w chwili ich wydarzenia.

Zasady pobytu

1. Gość nie może oddawać domku w podnajem osobom trzecim.
2. W jednym domku może być zakwaterowanych maksymalnie 6 osób.
3. Zakazuje się pobytu zwierząt oraz palenia papierosów wewnątrz lokali (dopuszczalne palenie na tarasie lub balkonie).
4. Zobowiązuje się Gości do przestrzegania ogólnych zasad porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej po godz.22:00.
5.Przy przekroczeniu tych zasad usługodawca ma prawo do interwencji i zerwania umowy.SERDECZNIE ZAPRASZAMY